"Eŭropa demografio kaj ekonomia dinamikomigrantoj necesas!" 

(La biologiaj bazoj de mensogo)1
  

Tiu ĉi artikolo aperis en redaktita kaj reduktita formo en Monato, 2019, 3, p. 10-11

 

Kiam mi verkis la artikolon "La interna ideo kaj ekstera politiko"2, mi ne imagis, ke groteskaj ilustraĵoj por ĝi tuj haveblos en nia realo. Jen ekzemple lasta oksimoro de Franca prezidento Macron: "Naciismo estas perfido de patriotismo". Jen du germanaj "kolegoj": "Ne nur germanoj faras Germanion"; "Estas bona ke Germanio estos less germana kaj pli islama". Kaj jen svedaj: "Ni devas esti toleremaj al islamo kaj islamanoj, ĉar kiam ni iĝos minoritato (!), ili estos same tiaj al ni".


Tamen jen io pli rilata al nia legantaro: la temo de la lasta Universala Kongreso de Esperanto estis... Tutmondiĝo (sinonimo de "globalismo") kun scienca apogo, oni sciu (vidu la programon). Kvankam mi ne ĉeestis la prelegojn menciitajn en la supra titolo, mi skribas ĉi tion surbaze de grotesko de la titoloj mem
1 kaj surbaze de mia antaŭa studo de la temo3. Kia koincido la apudeco de ĉi-titoloj! Mi ekspliku. 

 

Normaligo de perfido

 

Ni vivas dum senprecedenca epoĥo, kiam la registaroj de la Okcidentaj landoj, precipe de EU, kaj UN, malvalidigis la fundamentan principon de la monda ordo: la principon, al kiu la homaro pene kaj dolore strebis dum la tuta historio, nome, ke "Lando X apartenu al popolo X". Popoloj strebis al tiu-ĉi principo de kompakteco kaj sinregado ĉar nur tiel-ĉi eblis eviti inter-etnajn kaj inter-rasajn tensiojn kaj konfliktojn

 

Nun do la komisaroj de tutmondeco ( globalismo) neas ĉi-principon ĝenerale, sed precipe agreseme ili rifuzas la rajton de popolo X havi propran landon X por popoloj blankaj, eŭropaj, kaj Kristanaj. Sendube la komisaroj iom stumblis en iliaj penoj "diversigi" Aziajn aŭ Africajn popolojn, islamajn landojn. Tiuj ial ne emas celebri diversecon. (Ve, dume ekzistas tiaj :-). Tamen ili sukcesis endoktrinigi la civitanaron de la Okcidentaj landoj tiomgrade, ke la civitanaro akuzas en "rasismo", naciismo (egaligata al naziismo), "ksenofobio" kaj en aliaj "liberastaj pekoj" ĉiujn, kiuj simple volas konservi siajn landojn en la origina etna kaj rasa konsisto, kun la origina kulturo, lingvo kaj religio. La respektiva UN plano nomiĝas "Anstataŭiga (!) migrado" ("Replacement migration" angle), kaj la komisaroj efektivigas tiun-ĉi monstran planon sen ajnaj referendoj kaj sen ajna vasta diskutado kun la propraj popoloj! Ili fakte re-popoligas proprajn landojn per fremduloj, kaj ne per iuj bonignaj fremduloj, sed fare de plej eble malignaj malamikaj kaj agresemaj fremduloj islamanoj, konataj esti ĉi-tiaj dum jarcentoj. Tio estas perfido: perfido de sia lando, perfido nun farita kaj trudata kvazaŭ normo. Tia estas la fono: la fono prognozita fare de Jean Raspail  (1973) en lia novelo "La kampo de la sanktuloj"5.      

 

Eŭropa demografio

 

Estas vera, ke moderna Eŭropo estas sur la vojo de demografia memmortigo, ke por ĉiuj Eŭropaj landoj la reprodukta koeficiento estas draste malpli ol la minimume necesa valoro 2.1 infanoj per virino. Eŭropo venis al tiu ĉi plorinda stato pro multaj kialoj, el kiuj unue endas mencii la rezigno de la tradiciaj familiaj kaj (Jud-) Kristanaj valoroj. Eŭropanoj preferas malĉastecon anstataŭ frukteco, kaj tio reduktas la popolecon de iliaj landoj. Tio estas malĝoja, tamen ne plej eble malĝoja. Oni ja povas iel pluvivi ankaŭ en nesufiĉe popoligitaj modernaj landoj. 

 

Kia rimedo estas por plibonigi la situacion?


Se
indiĝena specio malprogresas, ĉu oni importas alian specion kun pli alta reproduktiĝo? Ĉu tia konkurado helpos la indiĝenojn

 

Se indiĝena planto en la parko ial degeneras: ĉu ĝardenistoj importas fremdan agreseman planton, male, forigas agresemajn plantojn por faciligi kreskon de la indiĝenaj?  

 

Tamen la komisaroj de fremda migrado kun groteska memcerteco volas kompensi mankon de pomoj per oranĝoj pretendante kvazaŭ tio ne gravus; kvazaŭ atenti kaj zorgi pri tiu ĉi trompa anstataŭigo estus neinda kiel "ksenofobio" ktp vidu supre.

 

La realo fakte estas draste pli aĉa. Ili anstataŭigas pomojn ne per oranĝoj, sed per lolo! Ili anstataŭigas karpojn per piranjoj kvazaŭ "doktoro preskribis ĝuste ĉi-tion"! (Fakte, la Nov-Mond-Orda "doktoro" inside preskribis ĝuste ĉi-tion, kaj la stultaj pacientoj entuziasme akceptis tian "kuracadon") motivitan per prelegoj kiuj asertas kvazaŭ...          

 

Migrantoj/rifuĝintoj ekonomie (!) necesas. 

 

Fabeloj pri la ekonomia neceso aŭ utilo de la novvenintoj el la islama mondo estas pura mensogo, ĉar nur eta parto el ili volas kaj kapablas labori en la moderna mondo, sed ĉiuj suĉas la stulte malavaran socian helpon, ruinigante ekonomion.

Kaj, eĉ se estus por-momenta ekonomia utilo: ĉu ŝanĝo de la etna konsisto de lando estas bagatelo, kiun oni neglektu por ekonomio? Jes, respondas la NMO-komisaroj, tio estas bagatelo, kaj hontinda bagatelo, oni sciu...  

La NMO-komisaroj senhonte (kaj sakrilegie) egaligas la modernajn islamanojn fuĝintajn por Eŭropa ĥalava4  kun rifuĝintoj kaj viktimoj de la teruregaj mondmilitoj de pasinteco. Tamen...

Simila grotesko okazas pri la karavano de aspirantoj al Usona ĥalavo el la centro-amerikaj landoj, kiuj invadas Usonon trapasante kelkajn landlimojn simple ĉar ili tiel volas kaj povas. (La samaj NMO-komisaroj incitas, organizas kaj helpas ilin, provizante ankaŭ ĵurnalistan raportadon). 


Kaj
se la rifuĝintoj vere estus persekutitaj en iliaj foraj landoj: ĉu ne estus pli ŝparema kaj prudenta se iliaj Okcidentaj bonfaruloj aranĝu por ili sekurajn tendarojn fore, kaj repopoligu per ili aliajn similajn landojn anstataŭ siaj? Ĉu indas moki la ideon mem pri "Fortikaĵo-Eŭropo"1 kaj moki la ideon de ajna lando kiel fortikaĵo por sia popolo kaj civitanaro?!   

 

La komisaroj de repopoligo de siaj landoj per tiaj novvenintoj hipokrite plendas pri (veraj) teruraĵoj de la antaŭaj militoj, dum envere ili preparas la grundon kaj invitas novan Eŭropan militon: neeviteblan militon por sinliberigo, kies teruraĵoj eble superos ĉion, kio okazadis en la pasinteco. Kial la komisaroj kondukas tian perfidan propagandon? Eble la dua prelego en la titolo eksplikas tion. 

1. Sciencoriĉa UK en Lisbono, Esperanto, n-ro 1327 (9), p. 180. La titoloj de prelegoj metitaj apude:
        Eŭropa demografio kaj ekonomia dinamiko: migrantoj necesas  (Martins);
        La biologiaj bazoj de mensogo  (Pontes).

    Lingvoj, kulturoj, tutmondiĝo. Kien nun?
p. 176 (Alcade)

2. La interna ideo kaj ekstera politiko, Monato, 2018/10, p. 5 (Gofen)


3. The New World Order international, http://judeochristianamerica.org/Quigley/WhoIsInControl.htm


4. "Халява" rusa idiomo por subita senpaga disdonado de bonaĵoj.


5. "Le Camp des Saints", Jean Raspail, 1973 (france)

   "The Camp of the Saints" (angle)


    Legu ankaŭ "La moskeo de Pariza dipatrino", Elena Chudinova, 2005  (ekzistas en rusa, franca, angla)

Alexander Gofen

http://resonoelusono.com/